51 Shaktipeeth Pran Pratistha Mahotsav 2014, Ambaji